Pirmoji skaitmeninė ugdymo karjerai platforma Lietuvoje!

Padedame karjeros specialistams ir mokytojams skirti daugiau dėmesio mokiniams, įgyvendinant vieningą tęstinę ugdymo karjerai programą, pagrįstą moksline metodika bei geriausiomis praktikomis. Spotiself įgalina mokinį pažinti save, ugdo sprendimų priėmimo įgūdžius, padedančius priimti asmeninį sprendimą dėl ateities studijų ar profesinės veiklos.

Spotiself misija

Padėti jaunam žmogui priimti asmeninį karjeros sprendimą ir įkvėpti drąsos sekti juo.

Karjeros planavimas mokiniams - Spotiself.lt

Spotiself filosofija

1. Koks aš esu?
Koks yra pasaulis?

Vilniaus Universiteto psichologų sukurtas, sužaidybintas 3D asmenybės ir karjeros testas, reflektavimo užduočių programa, tai Spotiself priemonės padedančios pažinti save ir aplinką.

{"type":"loader","speed":9,"random":1,"shift":0.5,"size":0.8,"rupture":68}

2. Kur noriu būti?
Ką turiu padaryti?

Spotiself sukurti ir įdiegti įrankiai vertybių skaičiuoklė, tęstinė karjeros planavimo programa padeda dar labiau įsigilinti. Galimybė gauti profesionalias karjeros konsultantų įžvalgas.

4. Stebiu pokyčius.
Priimu sprendimus.

Spotiself kaupiami pokyčio duomenys, kurių stebėsena leidžia susidaryti tarpines išvadas ir priimti tolimesnius sprendimus.

3. Keliuosi tikslus.
Imuosi veiksmų.

Spotiself skaitmeniniai įrankiai padeda planuoti, kelti tikslus, auginti kompetencijas, stebėti asmeninę pažangą.

Spotiself vertybės

Pasirinkimo laisvė

Savęs pažinimas

Įvairovės tolerancija

Tvarumo skatinimas

Mūsų kelionė
prasidėjo!

Spotiself platformą išbandė

300+

Mokyklos

27,000+

Mokiniai

Spotiself partneriai

Turi klausimų? Susisiek!

Asmeninė informacija, kurią pateikei, yra konfidenciali ir bus naudojama tik tam, kad galėtume atsakyti į tavo užklausą.

Spotiself kontakto forma