Skaitmenizuotas karjeros ugdymas mokyklai

Tai pirmoji 5 metų tęstinė ir nuosekli programa, padedanti mokykloms ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas ir karjeros planavimo įgūdžius.

Sužinoti daugiau
Karjeros planavimas mokykloje: asmenybės, karjeros testai - Spotiself.lt

Kaip veikia Spotiself mokyklose?

Asmenybės ir karjeros testas

Spotiself kelionė prasideda nuo Vilniaus Universiteto psichologų sukurto, moksliškai pagrįsto, sužaidybinto 3D testo. Testo rezultatai identifikuoja asmenybės bruožus, įvertina pažintinius gebėjimus bei nustato profesinius jaunuolių interesus.

Individualios ir grupinės užduotys

Interaktyvios užduotys, vizualizuotas karjeros planas padės kryptingai judėti į priekį ir surasti asmeninius interesus atitinkančias veiklas, suprasti save ir priimti konkrečius ateities sprendimus.

Tęstinė karjeros planavimo programa

Spotiself platformoje mokiniai gali intuityviai ir kūrybingai fiksuoti savo laimėjimus, auginti kompetencijas, išskirti savo talentus ir planuoti būsimą pažangą. Visi šie žingsniai ir jų tęstinumas užtikrins mokinio pasitikėjimą savimi, kai ateis laikas ieškoti pirmojo darbo, kurti CV, ar ruoštis motyvaciniam pokalbiui.

Karjeros specialistų konsultacijos

Spotiself platforma mokiniams suteikia galimybę pasikonsultuoti su karjeros ekspertais. Individualių konsultacijų metu, jaunuoliai ne tik gaus profesionalią testo išvadų interpretaciją, bet ir išgirs atsakymus į rūpimus klausimus.

Stebėsenos sistema skirta mokyklos administracijai

Mokykla turi galimybę stebėti bei vertinti vykstantį ugdymo karjerai procesą, gauti kiekybinius ir kokybinius progreso rodiklius, naudoti skaitmenizuotą individualaus ugdymo plano (IUP) sudarymo formą.

Kodėl verta rinktis Spotiself?

 • Mokinio motyvacija
 • Apsisprendimas
 • Asmeninė ūgtis
 • Pažanga
 • Turinys moksliškai pagrįstas
 • Validus
 • Atitinka atnaujintą BUP
 • Patogus proceso valdymas
 • Informacija realiu laiku
 • Duomenys sprendimų priėmimui
 • Aplinkai draugiška veikla
 • Suvartojamo popieriaus mažinimas
 • Žalumo iniciatyvos

Spotiself padeda teikti kokybiškas karjeros ugdymo paslaugas

Testavimo modulis

Asmenybės bruožų testavimas

Pažintinių gebėjimų klausimynas

Profesinių interesų išgryninimas

Užduočių modulis

Darbo vertybių skaičiuoklė

Grupinės užduotys

Savarankiškos užduotys

5 metų programa

Administravimo ir stebėsenos modulis

Mokinių administravimo aplinka

Aktyvumo ataskaitos

Skaitmenizuotas IUP

Kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai

Nuotolinių konsultacijų modulis

Konsultacijų rezervavimo sistema

Specialisto laiko planavimo sistema

Spotiself sėkmingai naudoja

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Vilniaus Valdorfo mokykla

Klaipėdos "Universa Via" tarptautinė mokykla

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Panevėžio Ramygalos gimnazija

Prienų Žiburio gimnazija

Varėnos Ąžuolo gimnazija

Kretingos J.Pabrėžos universitetinė gimnazija

Klaipėdos Ažuolyno gimnazija

Klaipėdos Baltijos gimnazija

Kauno Palemono gimnazija

Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija

Šeduvos gimnazija

Riešės gimnazija

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija

Telšių „Džiugo“ gimnazija

Pabradės "Ryto" gimnazija

VDU klasikinio ugdymo mokykla

Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija

Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija

Telšių Žemaitės gimnazija

Visagino "Atgimimo" gimnazija

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Anykščių Jono Biliūno gimnazija

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija

Kėdainių Atžalyno gimnazija

Kėdainių Šviesioji gimnazija

Palangos Baltijos pagrindinė mokykla

Palangos Šventosios pagrindinė mokykla

Palangos Vlado Jurgučio progimnazija

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

Vilniaus Salininkų gimnazija

Skuodo Bartuvos progimnazija

review-photo

Irma Kačinauskienė

Prienų "Žiburio" gimnazijos direktorė

„Spotiself platforma, skirta mokinio asmenybės pažinimui ir ugdymui karjerai, viršijo mūsų lūkesčius, pirmiausiai dėl didelio mokinių įsitraukimo, kadangi pati platforma yra pateikiama kūrybiškai, žaismingai ir mokiniams suprantamu turiniu. Laba naudinga tai, kad pateikiama ne tik testavimo priemonė, bet ir užduotys tolimesnei tęstinei veiklai. Taip sutaupomas specialistų laikas, be to, paruoštos užduotys išsamiai ir nuosekliai padengia tas ugdymo karjerai dalis, kurios reikalingos sprendimų priėmimui lavinti.“

review-photo

Audrius Saulynas

Varėnos "Ąžuolo" gimnazijos pavaduotojas ugdymui

„Varėnos Ąžuolo gimnazijoje sėkmingai išbandėme Spotiself platformą ir įrankius. Sulaukėme didelio mokinių įsitraukimo, bei kolektyvo susidomėjimo. Manome, kad tai labai reikalingos profesinio orientavimo priemonės, kurios padeda mokiniams ugdyti kritinį mąstymą bei priimti svarbius sprendimus dėl individualaus ugdymo plano, egzaminų ar studijų krypties pasirinkimo“

NŠA EdTech Spotiself įvertinimai

Spotiself Atitinka raštingumo lygį 4.8

Atitinka raštingumo lygį

Spotiself Optimalios mokytojo laiko sąnaudos 4.3

Optimalios mokytojo laiko sąnaudos

Spotiself Funkcijos ir dizainas 4.4

Funkcijos ir dizainas

Spotiself Grįžtamasis ryšys 4.7

Grįžtamasis ryšys

Spotiself Turinys 4.4

Turinys

Spotiself Skatinamas mokinių kūrybiškumas, kritinis mąstymas 4.5

Skatinamas mokinių kūrybiškumas, kritinis mąstymas

Spotiself Individualizavimas / diferencijavimas 4.4

Individualizavimas / diferencijavimas

Spotiself Pakankamas interneto spartumas 4.8

Pakankamas interneto spartumas

Spotiself Atitinka mokyklos turimas priemones 4.6

Atitinka mokyklos turimas priemones

EdTech sprendimu, Spotiself stiprybės

Naujas, inovatyvus ir įdomus turinys

Sprendimo dizainas ir užduočių vizualizavimas

Struktūrizuota, aiškiai pateikta informacija

Tinkama priemonė mokinių savęs pažinimui, karjeros planavimui

EdTech sprendimu, Spotiself atitinka šiuos kriterijus

Galima kaupti medžiagą

Integruoti grįžtamojo ryšio įrankiai

Turinys atitinka Bendrąsias ugdymo programas

Individualizavimas / diferencijavimas

Skatinamas mokinių kūrybiškumas, kritinis mąstymas, savarankiškumas, bendradarbiavimas, giluminis mokymasis

Spotiself jūsų mokykloje? Susisiekite!

Asmeninė informacija, kurią pateikei, yra konfidenciali ir bus naudojama tik tam, kad galėtume atsakyti į tavo užklausą.

Spotiself kontakto forma