Kaip tai veikia?

Testas

Atlik sužaidybintą Vilniaus Universiteto mokslininkų sudarytą asmenybės ir karjeros testą. Testo trukmė iki 1.5 val, tačiau jį galima atlikti su pertraukomis.

Pažadame tave įtraukti į 3D pasaulį, kuriame testo atlikimas neprailgs. Plačiau apie testą ir jo metodologiją

Savo paskyroje atidžiai peržiūrėk testo išvadas, apimančias pažintinius gebėjimus, asmenybės bruožus, profesinius interesus, o taip pat studijų bei profesijų siūlymus.

Pilnas testo išvadas gali atsisiųsti pdf formatu arba persiųsti tėvams.

Atsidaryk savo asmenybės profilį

Pirma konsultacija

Kai susipažinsi su testo išvadomis, užsiregistruok į nuotolinę asmeninę 50 min trukmės konsultaciją pas profesionalų karjeros specialistą Spotiself platformoje ir aptark savo testo išvadas.

Gausi ne tik profesionalią išvadų interpretaciją bet ir asmeninius patarimus dėl tolimesnių veiksmų. Tėvai taip pat turi galimybę prisijungti prie nuotolinės konsultacijos. Plačiau apie konsultacijas ir Spotiself konsultantus.

Po pirmos konsultacijos tęsk kelionę Spotiself platformoje atliekant nuoseklias reflektavimo užduotis, kurios leis labiau įsigilinti į asmeninius poreikius bei stiprins kritinį mąstymą.

Kiekvienos užduoties trukmė yra 10 - 15 min, užduočių yra 20 ir jos sudėliotos taip, kad pravestų tave nuosekliai pradedant nuo savęs pažinimo, baigiant konkrečiu sprendimu renkantis individualų ugdymo planą, egzaminus, studijų kryptį ar konkrečią profesiją.

Užduočių atlikimo dažnumą rinkis pagal savo asmeninį grafiką. Plačiau apie individualias užduotis

Individualios užduotys

Papildomos konsultacijos

Kol atlieki užduotis, tęsk papildomas konsultacijas su karjeros specialistu, aptark užduočių atlikimą, užduok klausimus, gauk reikalingus patarimus pritaikytus tavo asmeninei situacijai.

Karjeros specialistų patirtis rodo, kad asmeniniui vidutiniškai pakanka 3 - 4 konsultacijų aptarti visus rūpimus klausimus.

Rinktis paslaugų planą

Sužaidybintas asmenybės ir karjeros testas

Intelect graph from our test

Asmenybės bruožai

Ar esi komunikabilus? Mėgsti turėti daugiau atsakomybių nei bendraamžiai? O gal kaip tik jų vengi? Nustatęs savo asmenines savybes ir stiprybes, galėsi legviau pasirinkti mokslo, studijų ar karjeros kryptį ir sužinoti, kuriose srityse jausiesi geriau.

Personality graph from our test

Pažintiniai gebėjimai

Pažintiniai gebėjimai atskleidžia, kokiu būdu priimi naują informaciją, kaip koncentruoji dėmesį ar prisitaikai prie aplinkos. Šie gebėjimai svarbūs renkantis tinkamą profesiją.

Specialty graph from our test

Profesiniai interesai

Išsiaiškinęs savo profesinius interesus – tai, kas konkrečiose mokslo ar verslo srityse tave domina - galbūt rasi visiškai netikėtų profesijų pasiūlymų! Tai padės renkantis ugdymo planą, egzaminus, studijų ar profesijos kryptį!

Teacher illustration

Spotiself karjeros konsultacijos

Patyrę Spotiself karjeros konsultantai suteiks nuotolinę pagalbą ir įrankius, kad mokslų pasirinkimas taptų paprastesnis. Pradedant asmeninių vertybių ir gebėjimų aptarimu, baigiant veiksmų plano sudarymu.

  • Įsigilinsi, koks darbas, profesija ar studijų kryptis tau tinka ir patinka
  • Išsiaiškinsi savo vertybes, gebėjimus ir interesus
  • Pasirengsi planą, kaip siekti tikslų

Sertifikuoti Spotiself karjeros konsultantai - tai Lietuvos karjeros specialistų asociacijos (LKSA) nariai, turintys pedagoginės ir profesinės patirties, patyrę karjeros praktikai ir lektoriai, vedantys įvairių formų karjeros konsultacijas, seminarus, renginius, interaktyvius užsiėmimus, diskusijas mokytojams, mokiniams bei tėvams.

Spotiself konsultantai

Individualios užduotys

Nuosekliai sudėliotos INDIVIDUALIOS UŽDUOTYS prasideda nuo savęs pažinimo ir baigiasi sprendimu pasirinkti individualų ugdymo planą, egzaminus, studijų kryptį ar konkrečią profesiją. Tuo pačiu ugdoma ir viena svarbiausių ateities kompetencijų - kritinis mąstymas.

Atliekant užduotis išnagrinėsi testo išvadas, išgryninsi asmenines bei darbo vertybes, įsivertinsi interesus ir gebėjimus, sureitinguosi profesijas pagal darbo vertybes, peržvelgsi aktualias studijas, mokomuosius dalykus bei įsivertinsi svarbiausias gyvenimo sritis.

Kiekvienos užduoties trukmė yra 10 - 15 min, jas galima atlikti tau patogiu grafiku.

Neapsiprendi dėl profesinės krypties? Darbo vertybių skaičiuoklė tau padės priimti sprendimą!

Skaičiuoklė sukurta remiantis daugelio savybių naudingumo teorija (angl. Multi-Atribute Utility Theory). Šis sprendimų priėmimo modelis integruoja skirtingus asmens tikslus ir sprendimo ypatumus sudėtingose sprendimo priėmimo situacijose.

Asmens sprendimas suskirstomas į skirtingas dimensijas, įvertinama dimensijų svarba, numatomi galimi sprendimai, sprendimai įvertinami skirtingose dimensijose. Tuomet dimensijų svarba sudauginama su dimensijų vertinimais, ir taip gaunamas įverčių reitingas.

Manoma, jog žmonės įprastai supaprastina sprendimų priėmimo procesą, dažniau taiko atmetimo strategiją, taip priimant galimai ne optimalų sprendimą, tad skaičiuoklė gali būti nuoseklus pagalbininkas darant pasirinkimą.

Spotiself Spotiself testą sukūrė Vilniaus universiteto mokslininkų-psichologų komanda

Dr. Antanas Kairys

Psichologijos docentas, atlieka tyrimus asmenybės bruožų, karjeros psichologijos ir kitose srityse. Yra mokslinių straipsnių, knygų skyrių ir konferencinių pranešimų autorius. Dirba su įvairių psichologinio įvertinimo priemonių (asmenybės bruožų – NEO PI-R, NEO-FFI, MMPI-2, psichologinės gerovės, karjeros adaptyvumo, pažintinių procesų, laiko perspektyvos ir kt.) kūrimu ir adaptavimu. Dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse konferencijose.

Dr. Vytautas Jurkuvėnas

Atlieka tyrimus žmogaus pažintinio funkcionavimo srityje, turi sukaupęs patirtį kuriant ir adaptuojant įvairias asmens pažintinio funkcionavimo įvertinimo priemones (atminties testai HVLT-R ir BVMT-R, intelekto testas WPPSI-IV, originali testavimo sistema PEBL pagrindu ir kt.). Yra mokslinių straipsnių ir konferencijų pranešimų autorius, nuolat dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse konferencijose.

Spotiself testo metodika

Spotiself testas – tai užduočių ir klausimynų rinkinys skirtas atskleisti žmogaus stipriąsias puses ir padėti išsirinkti profesinę kryptį. Šį testą sudaro trys pagrindinės dalys: asmenybės bruožų klausimynas, pažintinių gebėjimų užduotys bei profesinių interesų klausimynai. Visas testas sukurtas taip, kad asmeniui suteiktų kuo daugiau informacijos apie jį patį – jo gebėjimus, savybes bei norus. Siekiame, kad asmuo priimtų kuo labiau informuotą sprendimą. Kiekvienai daliai keliami tam tikri reikalavimai, kuriuos psichologai vadina validumu ir patikimumu. Jei testas yra validus, reiškia, yra įrodymų, kad jis tikrai matuoja tai, kam ir buvo sukurtas matuoti. Patikimumas – tai reikalavimas, kad testo užduotys derėtų tarpusavyje, būtų stabilios. Testo validumas ir patikimumas tikrinamas pasitelkiant specifinius metodus.

Brain icon

Pažintinių gebėjimų užduočių rinkinys sukurtas remiantis kognityvinės psichologijos mokslo žiniomis. Individualių gebėjimų skirtumų tyrinėjimas yra svarbi šio mokslo dalis. Žmogaus intelektą galimą apibūdinti tiek vienu bendrųjų gebėjimų matu, tiek šį bendrųjų gebėjimų matą padalinti į atskiras sritis – vadinamuosius pažintinius gebėjimus. Spotiself teste ir yra remiamasi tokiu intelektinių gebėjimų struktūros supratimu, todėl apskaičiuojami tiek bendrieji gebėjimai, tiek atminties, pažintinio greičio, verbalinio bei neverbalinio mąstymo aspektai.
Pažintinių gebėjimų užduočių rinkinio patikimumas ir validumas grindžiamas ne tik teoriškai, bet ir praktiniais skaičiavimais. Atlikus didelį bandomąjį tyrimą nustatyta, jog užduotys yra patikimos – tai reiškia, jog testas atskleidžia ne atsitiktinį, o būtent tiriamajam asmeniui būdingą įvertį. Taip pat nustatyta, jog užduotys tarpusavyje yra susijusios teoriškai numatomomis kryptimis bei stiprumu, taigi testas yra validus. Be to, šio testo rezultatai glaudžiai susiję su mokinių mokykliniais pasiekimais. Visa tai apibendrinant testas atspindi tikruosius asmens gebėjimus.

Fingerprint icon

Asmenybės bruožų klausimynas buvo sukurtas remiantis šiuo metu populiariausia ir labiausiai moksliškai pagrįsta asmenybės teorija – Didžiojo penketo arba Penkių faktorių teorija. Ši teorija, daugiausia palaikymo sulaukusi XX a. pabaigoje, teigia, kad žmogaus asmenybę galime aprašyti penkiais didžiausiais bruožais – ekstravertiškumu (siejasi su bendravimo poreikiu, energingumu ir pan.), emociniu stabilumu (siejasi su neigiamų emocijų patyrimo dažnumu, gebėjimu dorotis su stresu), atvirumu patirčiai (siejasi su smalsumu, naujovių pomėgiu), sutarumu (siejasi su altruizmu, pagalba kitiems ir pan.) bei sąmoningumu (siejasi su tikslų kėlimu, planavimu ir pan.). Testo klausimai buvo sukurti ir atrinkti taip, kad atspindėtų šiuos penkis bruožus. Pagrindinio tyrimo metu, naudojant specialią matematinę techniką – faktorių analizę – patvirtinta, kad klausimai iš tikro sudaro penkis bruožus, taigi, taip buvo patvirtintas testo validumas. Taip pat, šis tyrimas pateikė įrodymų, kad asmenybės bruožų klausimynas yra ir patikimas.

Maginfication glass icon

Profesinių interesų klausimynas buvo sukurtas, nagrinėjant šiuo metu darbo rinkoje egzistuojančias profesijas bei universitetuose, kolegijose, profesinėse mokyklose esančias specialybes. Klausimai buvo parinkti taip, kad jie atspindėtų ne tik pomėgius, susidomėjimą skirtingomis profesijomis bet ir joms reikalingus gebėjimus. Būtent tokia klausimyno konstrukcija leidžia giliau pažinti savo profesinius gebėjimus. Atlikus tyrimą ir pritaikius jau minėtą faktorių analizę, pavyko išskirti septynis profesinių interesų tipus. Šie tipai iš esmės atitinka klasikinę J. Holland profesinių interesų teoriją, tačiau geriau atspindi šiandienos profesijų pasaulio realijas – liko neišskirtas su klerkų profesijomis siejamas normatyvinis tipas, tuo tarpu su pagalba žmonėms susijęs socialinis tipas buvo padalintas į atskirus tipus, susijusius su medicinos ir socialinėmis profesijomis.

Rinktis paslaugų planą